© 2023 Asociația Codex

De la 22 aprilie va fi interzisă utilizarea aromei eter de rum în produsele alimentare în Uniunea Eropeana ca urmare a evaluarilor realizate de EFSA si publicate in 2017 prin care aceasta substanță are efect cancerigen și genotoxic.

Substanța aromatică denumită eter de rum este constituită dintr-un amestec complex de substanțe volatile obținut prin distilarea produselor de esterificare a acidului piroleptic și a alcoolului etilic, în condiții oxidative în prezența acidului sulfuric și a dioxidului de mangan. Acidul pirogenozei, cunoscut și sub denumirea de oțet din lemn, se obține din piroliza lemnului ca produs secundar al producției de cărbune.

Eterul de rum se prezintă ca un lichid incolor, cu un parfum și un gust similar cu romul. Datorită caracteristicilor sale, este folosit ca aromă, în special în sectorul băuturilor, al produselor de cofetărie și al brutării.

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul CE. 1334/08 [1] , eterul de rum este clasificat la rubrica e) " alte arome ", deoarece nu se încadrează în niciuna dintre definițiile aromelor menționate la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1334/08 (substanță aromatizantă, substanță aromatizantă naturală, preparat aromatic, aromă obținută prin tratament termic, aromă de fum, precursor de aromă). Articolul 9 stabilește tipul de arome și materiale de bază care fac obiectul obligației de evaluare și de autorizare.

Prin urmare, eterul de rum este supus obligației de evaluare și de autorizare în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul CE nr. 1331/2008 [2] pentru a fi inclusă în lista comunitară a aromelor și a materialelor de bază autorizate pentru utilizare în sau pe produsele alimentare (anexa I la Regulamentul CE 1334/08).

În considerentul (7) din Regulamentul CE 1334/08, se precizează că utilizarea aromelor "trebuie să fie sigură, iar anumite arome ar trebui, prin urmare, să fie supuse unei evaluări a riscurilor ", iar în articolul 10 că numai aromele " incluse pe lista comunitară pot fi introduse pe piață în formă originală sau utilizată în sau pe produsele alimentare în condițiile de utilizare specificate acolo, după caz ".

Lista comunitară a aromelor și a materialelor de bază în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1334/08 a devenit pe deplin operațională începând cu 22 aprilie 2013, prin publicarea Regulamentului UE nr. 872/12 [3] . Acest regulament a stabilit acest lucru

Lista substanțelor aromatizante din Uniunea Europeana (CE) nr. 2232/96 [4],substanțele aromatizante supuse evaluării pot fi introduse pe piață și utilizate în sau pe produsele alimentare în așteptarea includerii lor ca substanțe aromatizante evaluate în listă sau eliminate din lista de mai sus, în conformitate cu o perioadă de tranziție specifică.

Reg. UE 873/12 [5] , în art. 4 stabilește, de asemenea, că alimentele care conțin arome și materiale de bază menționate la articolul 9 literele (b) - (f), din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008, care sunt introduse pe piață sau etichetate înainte de 22 aprilie 2018 , dar care nu sunt incluse în părțile B-F din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008, pot fi comercializate până la termenul minim de conservare corespunzător sau la data expirării .

Procedura de autorizare în temeiul Regulamentului UE nr. 1331/08 prevede depunerea unei cereri de către părțile interesate către Comisia Europeană, cererea Comisiei Europene adresată EFSA pentru o evaluare a siguranței utilizării substanței având loc o evaluare finală de către Comisia Europeană cu aprobarea sau nu a substanței.

În 2011, EFFA (Asociația Europeană a Aromei) a trimis cererea de evaluare EFSA eterul de rum; din 2011 până în 2016, EFFA a transmis date și clarificări suplimentare în scopul evaluării. Procesul de evaluare a fost finalizat în august 2017 prin publicarea avizului științific al Grupului de evaluare a aromelor 500 (FGE.500): eter de rum , [6] care a evidențiat modul în care eterul de rom prezintă riscuri pentru siguranța alimentară, deoarece conține anumite substanțe care pot fi clasificate ca fiind cancerigene și genotoxice.

Având în vedere cele de mai sus, începând cu 23 aprilie 2018, utilizarea aromelor care conțin eter de rum în producția alimentară nu va mai fi permisă. Produsele alimentare introduse deja pe piață sau etichetate înainte de 22 aprilie pot fi comercializate până la termenul minim de depozitare sau la data de expirare corespunzătoare.

Prin urmare, utilizatorii de arome din sectoarele interesate sunt sfătuiți să-și informeze prompt furnizorii despre posibila prezență de eter de rum în preparatele utilizate, precum și despre disponibilitatea substanțelor alternative. Având în vedere rezultatul negativ al evaluării EFSA, orice utilizare neautorizată a acestei arome, după expirarea perioadei de tranziție, va duce probabil la rechemarea / retragerea imediată a produsului de pe piață, precum și la eventualele sancțiuni administrative și penale .


[1] Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, regulamentele (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și Directiva 2000/13 / CE

[2] Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a unei proceduri uniforme de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele și aromele alimentare

[3] Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei substanțelor aromatizante menționate în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, îl inserează în anexa I la Regulamentul (CE) 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și Decizia 1999/217 / CE a Comisiei

[4] Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare

[5] Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii cu privire la lista Uniunii privind aromele și materialele de bază menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

[6] Raportul EFSA : Opinia științifică a evaluării grupului de aromatizare 500 (FGE.500).


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.


Nici un comentariu