© 2023 Asociația Codex

CODUL DE PRACTICĂ INTERNAŢIONAL, RECOMANDAT PRINCIPII GENERALE ALE IGIENEI ALIMENTARE -  CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

Secţiunea VIII – Transport

Obiective:

Dacă este cazul, se vor lua măsurile necesare pentru:

  • protejarea alimentelor împotriva surselor potenţiale de contaminare; 
  • protejarea alimentelor împotriva deteriorării, de pe urma căreia alimentele nu mai sunt bune pentru consum; 
  • existenţa unui mediu care să controleze în mod eficient creşterea microorganismelor patogene sau producerea de toxine în alimente.

Motivaţie:

Alimentele pot fi contaminate, sau pot ajunge la destinaţie într-o stare ce nu permite consumarea acestora, dacă nu există măsuri eficiente de control în timpul transportului; se are în vedere şi măsurile de control şi păstrare a igienei chiar din primele faze sau etape ale industriei alimentare.

8.1 Generalităţi

Alimentele trebuie protejate în mod adecvat în timpul transportului.

Tipul de containere depinde de felul alimentelor precum şi de condiţiile în care acestea trebuie transportate.

8.2 Cerinţe

Acolo unde va fi cazul, cutiile sau containerele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât:

  • să nu contamineze alimentele sau ambalajul acestora;
  • să fie curăţate eficient şi dacă este necesar, dezinfectate;
  • să permită separarea de alte tipuri de alimente sau de alte produse nealimentare în timpul transportului;
  • sa protejeze efectiv împotriva contaminării, inclusiv a prafului sau a gazelor;
  • să păstreze în mod eficient temperatura, umiditatea, atmosfera sau alte condiţii necesare protejării alimentelor de dezvoltarea microbilor dăunători, ce ar face ca alimentele să nu mai fie consumabile; şi
  • să permită controlul temperaturii necesare, al umidităţii şi al altor condiţii.

8.3 Folosire şi întreţinere

Cutiile şi containerele pentru transportul alimentelor trebuie păstrate într-o stare corespunzătoare, fiind curăţate, întreţinute şi reparate.
Atunci când se foloseşte aceeaşi cutie sau container pentru transportul diverselor produse alimentare sau nealimentare se impune o curăţare eficientă şi, dacă este cazul, o dezinfectare între încărcături.

Dacă este cazul, mai ales la transporturile de diverse produse, containerele trebuie desemnate şi marcate pentru transportul alimentelor şi trebuie utilizate doar în acel scop.

Nici un comentariu