= un set compus din una sau mai multe unităţi sau dintr-o porţiune a unei materii, selectate prin diferite mijloace dintr-o populatie sau dintr-o cantitate importantă de materie şi având ca scop furnizarea de informaţii cu privire la o anumită caracteristică a populaţiei sau a materiei studiate şi oferirea unei baze pentru o decizie cu privire la populaţia în cauză sau la materia în cauză sau cu privire la procesul din care a rezultat; (Articolul 2(j) al Regulamentului (CE) nr. 2073/2005);