Menu

Etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare

Produsele alimentare preambalate trebuie să respecte normele de etichetare, de prezentare şi de publicitate făcute în privinţa lor. Aceste norme sunt armonizate în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a permite consumatorilor europeni să aleagă în cunoştinţă de cauză precum şi pentru a elimina obstacolele care pot împiedica libera circulaţie a produselor alimentare şi condiţiile de concurenţă inegale.

Citeşte mai departe ...

Comercializarea produselor – Marcajul de conformitate CE

Prezenta decizie stabileşte principiile comune aplicabile întregii legislaţii sectoriale pentru revizuirea sau reformarea legislaţiei respective. Decizia reprezintă, de asemenea, un cadru pentru legislaţia ulterioară de armonizare a condiţiilor de comercializare a produselor. Aceasta contribuie la creşterea încrederii consumatorilor şi la îmbunătăţirea liberei circulaţii a mărfurilor în Uniunea Europeană.

Citeşte mai departe ...

Controalele oficiale privind hrana pentru animale şi produsele alimentare

În contextul revizuirii legislaţiei privind igiena produselor alimentare („pachetul igienă”), regulamentul reorganizează controalele produselor alimentare şi ale hranei pentru animale, pentru a le integra în toate etapele de producţie şi în toate sectoarele. Regulamentul defineşte sarcinile care îi revin Uniunii Europene în materie de organizare a controalelor, precum şi dispoziţiile pe care trebuie să le respecte autorităţile naţionale responsabile cu realizarea acestor controale oficiale, inclusiv măsurile coercitive ce trebuie adoptate în caz de nerespectare a legislaţiei comunitare.

Citeşte mai departe ...

Igiena produselor alimentare

În contextul revizuirii legislaţiei privind igiena produselor alimentare („pachetul igienă”), regulamentul se axează pe definirea obiectivelor de atins în materie de siguranţă alimentară, lăsând operatorilor din sectorul alimentar responsabilitatea de a adopta măsurile de siguranţă necesare pentru a garanta inocuitatea alimentelor.

Citeşte mai departe ...

Siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale

Acest regulament consolidează normele aplicabile în domeniul siguranţei alimentelor care circulă în cadrul pieţei interne UE. În fapt, acesta stabileşte un cadru de control şi monitorizare a producţiei, de prevenţie şi de gestionare a riscurilor. De asemenea, regulamentul instituie Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), ca punct de referinţă pentru controlul şi evaluarea ştiinţifică a alimentelor.

Citeşte mai departe ...

Etichetarea alimentelor

Voi realiza o sinteza interesantă despre etichetare așa cum este ea stipulată în Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora. Este interesant de citit mai ales că nu mulți producători o respectă. Produsele alimentare preambalate trebuie să respecte normele de etichetare, de prezentare şi de publicitate făcute în privinţa lor. Aceste norme sunt armonizate în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a permite consumatorilor europeni să aleagă în cunoştinţă de cauză precum şi pentru a elimina obstacolele care pot împiedica libera circulaţie a produselor alimentare şi condiţiile de concurenţă inegale.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS