Deci dacă vă gândiți să deschideți o nouă afacere în domeniul producerii, depozitării, transportului și/sau comercializării de alimente trebuie, în mod obligatoriu, să obțineți autorizația de la DSVSA județeană, desigur din județul în care deschideți afacerea sau doriți să desfășurați activitatea respectivă. Dacă doriți să deschideți un magazin alimentar, o carmangerie, macelarie sau altă activitate de mici dimensiuni sau să comercializați într-o variantă ambulantă, prin târguri și oboare spre exemplu, este necesar să obțineți alte tipuri de documente care vă permit desfășurarea activităților respective, de la DSVSA-ul din județul respectiv. DSVSA județeană este răspunzătoare pentru județul pe care îl deservește, astfel că, dacă aveți autorizație de producție de tip carmangerie care în fapt se numește înregistrare sanitară veterinară într-un județ anume nu puteți să comercializați la un târg de profil, din alt județ, fără autorizația județului respectiv unde doriți să comercializați. Dacă doriți să comercializați în spațiul european și să vă lărgiți portofoliul de produce atunci carmangeria trebuie să se transforme într-o unitate de procesare care va trebui autorizată sanitar veterinar.

Este important de știut care este tipul de autorizare, diferența dintre autorizare și înregistrare. Sunt mai multe tipuri de documente care se pot elibera de DSVSA în acest sens.

Conform Ordinului ANSVSA 111/2008 înregistrarea sanitară veterinară este necesară micilor producători precum şi unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală sau nonanimală şi care doresc să furnizeze aceste produse alimentare în cantităţi mici şi cu parteneri localizaţi numai la nivel naţional sau direct consumatorului final în pieţe agroalimentare sau cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene. Deci, dacă doriți să comercializați local ceea ce produceți, adică în limitele localității sau a județulu sau prin punctele de desfacere proprii atunci va trebui sa solicitati DSVSA înregistrarea sanitară veterinară județeană prin care vi se stabilesc anumite limite. Spre exemplu cantitatea produsă, modul de comercializate, etc. Dacă doriți să aveți o distribuție mai largă, chiar în alte țări ale Uniunii Europene, la supermarketuri sau în rețeaua comercială a unor terți atunci va trebui să solicitați autorizarea sanitară veterinară.

Conform Ordinului ANSVSA 57/2010, autorizarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor este necesară unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi care doresc să stabilească relaţii comerciale atât cu parteneri existenţi pe teritoriu naţional cât şi cu parteneri din spaţiul comunitar şi extracomunitar. Autorizaţia sanitară veterinară – este documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care atestă că activităţile din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională. În acest caz, dacă se avizează favorabil, pentru producția de alimente de origine animală veți primi un număr de identificare unic la nivel european, o ștampilă ovală, pe care va trebui să o utilizați la marcarea fiecărui produs pe care îl puneți pe piață.

Pentru a fi mai simplu vom prezenta mai jos lista cu unitățile care se supun autorizării sanitare veterinare si pentru siguranța alimentului. Unitățile pentru care se elibereaza doar înregistrare sanitară veterinară vor fi detaliate într-un alt articol ulterior.

LISTA CU UNITĂȚILE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ AUTORIZAREA

A. Unităţi cu activităţi generale:

Depozit frigorific – unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animală congelate şi/sau refrigerate;

Unitate de reambalare – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, porţionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea şi livrarea acestora;

Piaţă angro – spaţii sau zone cu amenajări care includ mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sunt vândute către operatori din sectorul alimentar.

Piaţă agroalimentară, hală pentru desfacerea produselor de origine animală – spaţiu cu amenajări care include mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vândute către operatorii din sectorul alimentar şi/sau consumatorul final;

B. Carne de ongulate domestice-cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine:

Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;

Unitate de tranşare – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea şi/sau dezosarea cărnii, precum şi pentru livrarea produselor rezultate.

C. Carne de pasăre şi de lagomorfe:

Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea de păsări sau lagomorfe şi livrarea produselor rezultate;

Unitate de tranşare – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de pasăre, precum şi livrarea produselor rezultate.

D. Carne de vânat de crescătorie:

Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea vânatului de crescătorie şi livrarea produselor rezultate;

Unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat de crescătorie, precum şi livrarea produselor rezultate.

E. Carne de vânat sălbatic:

Unităţi care manipulează carne de vânat sălbatic – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea vânatului sălbatic şi livrarea produselor rezultate;

Unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat sălbatic, precum şi livrarea produselor rezultate.

F. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:

Unităţi de carne tocată – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea, mărunţirea cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia;

Unităţi de carne preparată – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

Unităţi de carne separată mecanic – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia.

G. Produse din carne:

Unităţi de procesare – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea produselor din carne şi tratarea termică a acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

H. Moluşte bivalve vii:

Centru de purificare – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării şi pentru a le face proprii consumului uman.

Centru de colectare a moluştelor bivalve vii – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, condiţionarea, curăţarea, sortarea, ambalarea şi livrarea moluştelor bivalve vii;

I. Peşte şi produse din pescuit:

Vas-fabrică – orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăşoară operaţiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare şi livrare a peştelui şi produselor din pescuit;

Vas congelator – orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea şi îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare şi livrare;

Unitate de produse proaspete din pescuit – cherhana – unitate cu dotări specifice, în care se desfăşoară activităţi de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a peştelui;

Unitate de procesare a produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite;

Centru de colectare a peştelui – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, a peştelui provenit din pescuit sau acvacultură şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat – exploataţie pentru creşterea peştelui de acvacultură care dispune de spaţii, dotări şi facilităţi adecvate proprii, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

Piaţa de licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de debarcare, recepţie, depozitare şi vânzare prin licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit către operatori din sectorul alimentar.

Piaţă de desfacere a peştelui şi produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare şi comercializare a produselor din pescuit proaspete;

J. Lapte crud şi produse din lapte:

Unitate de procesare a laptelui materie primă – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparţinând unităţilor de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploataţii de producţie a laptelui, depozitarea, tratarea şi prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea şi livrarea acestora, inclusiv unitate de producere îngheţată;

Unitate de procesare a produselor lactate – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unităţi autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite;

Centru de colectare a laptelui materie primă – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploataţii, răcirea, depozitarea şi livrarea laptelui crud către unităţile de procesare.

K. Ouă şi produse din ouă:

Unităţi de producere a ouălor lichide – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor şi obţinerea produselor din ouă lichide, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

Unităţi de procesare a ouălor – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea şi procesarea produselor din ouă, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

Centru de ambalare a ouălor – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru clasificarea ouălor după calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea şi livrarea de ouă pentru consum.

L. Pulpe de broască şi melci:

Unitate de procesare – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

M. Grăsimi animale, untură, jumări:

Unitate de procesare a grăsimilor animale – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

Centru de colectare a grăsimilor animale – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea şi livrarea grăsimilor animale.

N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:

Unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

O. Gelatină:

Unitate de producere a gelatinei – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime – oase, piei – de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

Centru de colectarea materiilor prime pentru gelatină – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime – oase şi piei – şi livrarea acestora la unităţile de procesare.

P. Colagen:

Unităţi de producere a colagenului – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime – oase şi piei – de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;

Centru de colectare a materiilor prime pentru colagen – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime – oase şi piei – şi livrarea acestora la unităţile de procesare.

Q. Alte activităţi:

Unităţi de prelucrare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole – unităţi cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea mierii de albine şi/sau a produselor apicole, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

Mijloc de transport al alimentelor de origine animală – orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc, înregistrate ca mijloace de transport specializate şi dotate corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu îşi modifice caracteristicile prevăzute în documentele însoţitoare pe timpul transportului.

Aveti atasat în linkul urmator modelul de cerere necesara autorizarii

Succes!


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.