© 2023 Asociația Codex

Ordin nr. 10 din 18/02/2008 (Ordin 10/2008) privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman

Publicat in Monitorul Oficial nr. 221 din 21/03/2008

Vazand Referatul de aprobare nr. 68.944 din 28 septembrie 2007, intocmit de Directia de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cumodificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, cu modificarile ulterioare, luand in consideratie prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE care stabileste regulile specifice de igiena pentru alimentele de origine animala, avand in vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliulu Uniunii Europene nr. 854/2004/CE care stabileste regulile specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman, in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Norma sanitara veterinara care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezenta norma sanitara veterinara a fost elaborata in vederea stabilirii procedurii pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE care stabileste regulile specifice de igiena pentru alimentele de origine animala si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE care stabileste regulile specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman.

Art. 3. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 117/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea carnii proaspete destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 15 ianuarie 1999, si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea produselor de origine animala destinate consumului uman, cu exceptia carnii proaspete, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 11 octombrie 2004.

Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.

Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Bucuresti, 18 februarie 2008.

Nr. 10.

ANEXA

NORMA SANITARA VETERINARA

care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman

CAPITOLUL I

Definitii

Art. 1. - In sensul prezentei norme sanitare veterinare, urmatorii termeni se definesc astfel:

A. Produse de origine animala:

(i) alimente de origine animala, inclusiv mierea si sangele;

(ii) molustele bivalve, echinodermele, tunicatele si gasteropodele marine vii, destinate consumului uman; si

(iii) alte animale destinate prepararii pentru a fi furnizate vii consumatorului final.

1. Carne

1.1. carne - parti comestibile ale animalelor la care se face referire la pct. 1.2-1.8, inclusiv sangele.

1.2. ungulate domestice - animale domestice din specia bovine, inclusiv speciile Bubalus si Bison, porcine, ovine si caprine, precum si solipede domestice;

1.3. pasare - pasari de ferma, inclusiv pasarile ce nu sunt considerate ca fiind domestice, dar care sunt crescute ca animale domestice, cu exceptia ratitelor;

1.4. lagomorfe - iepuri domestici, iepuri salbatici si rozatoare;

1.5. vanat salbatic:

a) ungulatele salbatice si lagomorfele, precum si alte mamifere terestre care sunt vanate pentru consum uman si sunt considerate a fi vanat salbatic, in baza legislatiei aplicabile in Romania, inclusiv mamiferele ce traiesc in teritorii inchise, in conditii de libertate similare cu cele ale vanatului salbatic;

b) pasarile salbatice care sunt vanate pentru consum uman;

1.6. vanat de crescatorie - ratite de crescatorie si mamiferele terestre de crescatorie, altele decat cele prevazute la pct. 1.2;

1.7. vanat salbatic mic - vanatul salbatic cu pene si lagomorfele care traiesc in libertate;

1.8. vanat salbatic mare - mamiferele terestre salbatice care traiesc in libertate si nu se incadreaza in definitia vanatului salbatic mic;

1.9. carcasa - corpul unui animal dupa taiere si toaletare;

1.10. carne proaspata - carne care nu a fost supusa niciunui proces de conservare, cu exceptia refrigerarii, congelarii sau congelarii rapide, inclusiv carnea care este ambalata sub vid sau in atmosfera controlata;

1.11. organe - carne proaspata, alta decat carcasa, incluzand viscerele si sangele;

1.12. viscere - organele din cavitatea toracica, abdominala si pelvina, precum si traheea si esofagul, iar in cazul pasarilor, ingluviul;

1.13. carne tocata - carne dezosata care a fost supusa unei operatiuni de tocare in fragmente si care contine mai putin de 1% sare;

1.14. carne separata mecanic sau CSM - produsul obtinut prin indepartarea carnii de pe oasele acoperite cu carne, dupa dezosare, sau de la carcasele de pasare, utilizand mijloace mecanice care determina distrugerea sau modificarea structurii fibrei musculare;

1.15. carne preparata - carnea proaspata, incluzand carnea ce a fost taiata in bucati, careia i sau adaugat alimente, condimente ori aditivi sau care a fost supusa unui proces de prelucrare insuficient pentru a modifica structura interna a fibrei musculare a carnii si a determina astfel disparitia caracteristicilor carnii proaspete.

2. Moluste bivalve vii:

2.1. moluste bivalve - moluste lamelibranhiate care se hranesc prin filtrare.

3. Produse din pescuit:

3.1. produse din pescuit - toate animalele marine sau de apa dulce, cu exceptia molustelor bivalve vii, echinodermelor vii, tunicatelor vii si gasteropodelor marine vii si a tuturor mamiferelor, reptilelor si broastelor, salbatice sau de crescatorie, incluzand toate formele, partile si produsele comestibile ale acestor animale;

3.2. produse din pescuit separate mecanic - orice produs obtinut prin indepartarea carnii din produsele din pescuit, utilizand mijloace mecanice care determina distrugerea sau modificarea structurii fibrei musculare;

3.3. produse din pescuit proaspete - produsele din pescuit neprocesate, intregi sau preparate, inclusiv produsele ambalate sub vid sau in atmosfera modificata, care nu au fost supuse niciunui alt tratament in afara de racire pentru a se asigura conservarea;

3.4. produse din pescuit preparate - produsele din pescuit neprocesate care au fost supuse unei operatiuni ce afecteaza integritatea anatomica a acestora, precum eviscerarea, decapitarea, felierea, filetarea si portionarea.

4. Pulpe de broasca si melci:

4.1. pulpe de broasca - partea posterioara a corpului unei broaste eviscerate si jupuite din specia Ranna spp., familia Ranidae, separata printr-o sectiune transversala efectuata in spatele membrelor anterioare;

4.2. melci - gasteropode terestre din speciile Helix pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum si speciile din familia Achatinidae.

5. Lapte:

5.1. lapte crud - lapte produs prin secretia glandei mamare a unor animale de ferma, care nu a fost incalzit la o temperatura mai mare de 40C sau nu a fost supus unui tratament cu efect echivalent.

6. Oua:

6.1. oua - oua in coaja, altele decat cele sparte, incubate sau tratate termic, ce sunt produse de pasari de ferma si sunt proprii pentru consum uman direct ori pentru prepararea de produse din oua;

6.2. ou lichid - continutul neprocesat al oului, dupa indepartarea cojii;

6.3. oua crapate - oua cu coaja crapata, dar cu membranele intacte.

7. Produse procesate:

7.1. produse din carne - produse procesate ce rezulta din procesarea carnii sau din procesarea ulterioara a unor astfel de produse procesate, astfel incat suprafata de taiere sa indice faptul ca produsul nu mai are caracteristicile carnii proaspete;

7.2. produse lactate - produse procesate ce rezulta din procesarea laptelui crud ori din procesarea ulterioara a unor astfel de produse procesate;

7.3. produse din oua - produse procesate ce rezulta din procesarea oualor ori a diferitelor componente sau amestecuri ale acestora ori din procesarea ulterioara a unor astfel de produse procesate;

7.4. produse din pescuit procesate - produse procesate ce rezulta din procesarea produselor din pescuit sau din procesarea ulterioara a unor astfel de produse procesate;

7.5. grasimi animale procesate - sortimente de grasime derivata din carne procesata, incluzand oase, si care sunt destinate consumului uman;

7.6. jumari - resturi de procesare ce contin proteina, dupa separarea partiala a grasimii si a apei;

7.7. gelatina - proteina naturala, solubila, sub forma gelificata sau nu, obtinuta prin hidroliza partiala a colagenului produs din oase, piei prelucrate si neprelucrate, tendoane si sinovii de la animale;

7.8. colagen - produsul pe baza de proteina derivata din oase, piei prelucrate si neprelucrate si tendoane, obtinut in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE care stabileste regulile specifice de igiena pentru alimentele de origine animala;

7.9. stomacuri, vezici urinare si intestine tratate - stomacuri, vezici urinare si intestine ce au fost supuse unui tratament precum sararea, incalzirea sau uscarea, dupa ce acestea au fost obtinute si curatate;

7.10. miere - substanta semilichida, dulce si aromata, bogata in zaharuri, vitamine si enzime, produsa de albine din nectarul florilor.

B. Produse de origine animala supuse certificarii veterinare - carnea proaspata, inclusiv viscerele, obtinute in unitatile de taiere autorizate sanitar-veterinar, provenite de la animalele

ungulate domestice din speciile bovine, incluzand speciile Bubalus si Bison, porcine, ovine, caprine si solipede.

C. Marca de sanatate - stampila aplicata de medicul veterinar oficial in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, care atesta ca produsele au fost obtinute in unitati de taiere autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea conditiilor sanitare veterinare prevazute de legislatia in vigoare, precum si ca produsele au fost supuse controalelor oficiale in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE, care stabileste regulile specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman. 

D. Marca de identificare - stampila aplicata de operatorul din sectorul alimentar in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, care atesta ca produsele au fost obtinute in unitati autorizate sanitar-veterinar si care respecta prevederile Regulamentelor Parlamentului European si ale Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE si 853/2004/CE.

E. Numar de autorizare veterinara - numarul unic acordat de Directia de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul Autoritatii Nationale si pentru Siguranta Alimentelor sau, dupa caz, de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana si a municipiului Bucuresti unitatilor autorizate sanitar-veterinar.

CAPITOLU II

Dispozitii generale

Art. 2. - Produsele de origine animala definite la art. 1 sunt admise pentru consumul uman numai daca poarta marca de sanatate sau marca de identificare in conformitate cu cap. III si IV.

Art. 3. - Produsele de origine animala definite la art. 1 lit. B, care au fost obtinute in unitati de taiere autorizate sanitar-veterinar, sunt admise pentru consumul uman numai daca sunt insotite de certificat de sanatate publica veterinara in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2.

Art. 4. - Produsele de origine animala definite la art. 1, care au fost obtinute in unitati inregistrate sanitar-veterinar si care fac obiectul vanzarii directe catre consumatorul final sau vanzarii cu amanuntul, sunt identificate in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

Art. 5. - Produsele de origine animala definite la art. 1, obtinute in gospodariile populatiei pentru consumul propriu, nu sunt supuse marcarii/identificarii in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 6. - Marca de sanatate sau identificare trebuie sa fie lizibila, sa nu se poata sterge si sa aiba caractere usor descifrabile.

Art. 7. - Modelele marcilor de sanatate si, respectiv, ale marcilor de identificare pentru produsele de origine animala definite la art. 1 sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta norma sanitara veterinara.

CAPITOLUL III

Marcarea de sanatate a carnii proaspete

Art. 8. -

(1) Marca de sanatate este aplicata numai carnii provenite de la ungulate domestice, mamifere vanat de crescatorie, altele decat animale lagomorfe, si vanat salbatic mare, care au fost supuse inspectiei ante-mortem si post-mortem, in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE si numai in cazul in care nu exista motive pentru a se declara carnea improprie pentru consumul uman.

(2) Marca de sanatate poate fi aplicata inainte ca rezultatele examenului trichineloscopic sa fie disponibile, in cazul in care medicul veterinar oficial este sigur ca acea carne care provine de la animalul respectiv si nu va fi introdusa pe piata decat daca rezultatele analizelor sunt satisfacatoare.

(3) Marca de sanatate se aplica pe suprafata externa a carcasei, prin stampilare cu tus sau cu foc, astfel incat in cazul in care carcasele sunt taiate in semicarcase sau sferturi ori semicarcasele sunt taiate in 3 piese, fiecare piesa sa poarte marca de sanatate.

(4) Marcarea se efectueaza sub responsabilitatea medicului veterinar oficial. Medicul veterinar oficial pastreaza in conditii de siguranta, sub responsabilitatea proprie, instrumentele destinate marcarii, pe care le preda personalului veterinar auxiliar la inceperea operatiunii de marcare si numai in perioada necesara desfasurarii acesteia. Instrumentele se pastreaza in cutii metalice, inchise cu sistem de siguranta. Pe fata interioara a capacului cutiei sau in cutie se va pastra inventarul cuprinzand evidenta stampilelor. Cutia metalica se pastreaza intr-un dulap inchis cu cheie. Predarea si primirea stampilelor se fac sub semnatura in registrul de evidenta destinat monitorizarii miscarii stampilelor.

(5) Marca de sanatate se aplica si pe documentele comerciale insotitoare eliberate de producator sau poate fi imprimata si pe eticheta sau ambalaj, in vederea asigurarii trasabilitatii acestora.

Art. 9. - Marca de sanatate trebuie sa fie:

a) o stampila de forma ovala, de 6,5 cm latime si 4,5 cm inaltime in cazul carnii obtinute in unitati autorizate pentru schimburi intracomunitare, ce poarta urmatoarele informatii scrise cu caractere lizibile:

(i) in partea superioara: "ROMANIA" sau codul ISO al tarii "RO", scris cu majuscule;

(ii) in centru: numarul de autorizare al abatorului, acordat de catre autoritatea veterinara centrala;

(iii) in partea de jos: abrevierea CE sau EC.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm. Dimensiunile si caracterele marcii pot fi reduse pentru marcarea de sanatate a mieilor, a iezilor si a purceilor;

b) marca de sanatate aplicata pe carnea obtinuta in unitatile aprobate pentru perioada de tranzitie este o stampila de forma rotunda, avand diametrul de 3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri:

(i) in partea superioara: "ROMANIA", cu majuscule;

(ii) in centru: indicativul judetului, urmat fara intrerupere de numarul de autorizare al unitatii.

Imediat sub acesta se inscrie numarul de identificare al medicului veterinar oficial care asigura supravegherea veterinara a unitatii;

(iii) in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 0,8 cm, iar cifrele, de cel putin 1 cm. Dimensiunile si caracterele marcii pot fi reduse pentru marcarea de sanatate a mieilor, a iezilor si a purceilor.

Art. 10. - In vederea aplicarii Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice in Romania, carnea obtinuta de la porcinele domestice crescute in fermele comerciale si vaccinate cu vaccin de tip Marker, carnea obtinuta de la porcinele crescute in exploatatiile nonprofesionale si vaccinate cu vaccin viu atenuat, precum si carnea obtinuta de la porcinele salbatice se vor marca astfel:

a) in cazul carnii proaspete de porcine domestice crescute in ferme comerciale si vaccinate cu vaccin Marker, care a fost obtinuta in:

(i) unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare, marca de sanatate este o stampila de forma hexagonala, avand dimensiunile 6,5/3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA", cu majuscule;

2. in centru: numarul de autorizare al unitatii, acordat de autoritatea veterinara centrala pentru efectuarea unor activitati de comert intracomunitar;

3. in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm. Dimensiunile si caracterele marcii pot fi reduse pentru marcarea de sanatate a purceilor:

(ii) unitatile aprobate pentru perioada de tranzitie, marca de sanatate este o stampila de forma rotunda, avand diametrul de 3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA",cu majuscule;

2. in centru: indicativul judetului, urmat fara intrerupere de numarul de aprobare al unitatii;

3. in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm. Dimensiunile si caracterele marcii pot fi reduse pentru marcarea de sanatate a purceilor;

b) in cazul carnii proaspete de porcine salbatice, care a fost obtinuta in:

(i) unitati aprobate pentru schimburi intracomunitare, este o stampila de forma pentagonala, inscrisa intr-un dreptunghi cu grosimea liniei de 2 mm, avand dimensiunile laturii mari de 6,5 cm si cele ale laturii mici de 3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri

1. in partea superioara: "ROMANIA", cu majuscule;

2. in centru: numarul de autorizare al unitatii de prelucrare a vanatului salbatic, acordat de autoritatea veterinara centrala;

3. in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm;

(ii) unitatile aprobate pentru perioada de tranzitie, este o stampila de forma pentagonala, inscrisa intr-un dreptunghi cu grosimea liniei 2 mm, avand dimensiunile laturii mari de 6,5 cm si cele ale laturii mici de 3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA", cu majuscule;

2. in centru: indicativul judetului, urmat fara intrerupere de numarul de aprobare al unitatii;

3. in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm;

c) carnea provenita de la porcinele crescute in exploatatiile nonprofesionale vaccinate cu vaccin viu atenuat se marcheaza cu o marca de sanatate de forma patrata cu latura de 4 cm, care contine urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA" sau codul ISO al tarii, "RO", cu majuscule;

2. in centru: codul judetului si numarul de autorizare sanitara veterinara al unitatii de taiere;

3. in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,5 cm, iar cifrele, de 0,8 cm.

Art. 11. - Carnea provenita de la animalele taiate de necesitate in afara abatorului trebuie sa poarte o marca speciala de sanatate, de forma dreptunghiulara, cu dimensiunile de 5,5 cm/3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA", cu majuscule;

2. in centru: numarul de autorizare al unitatii in care a fost efectuata inspectia post-mortem;

3. in partea inferioara: cu majuscule, "NECESITATE".

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm.

Art. 12. - Pentru carnea de porcine pentru care, in conformitate cu cap. IV art. 16 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 2.075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenta trichinellei in carne, s-a utilizat metoda trichineloscopica, se aplica suplimentar marcilor de sanatate prevazute la art. 9, 10 si 11 o stampila de forma dreptunghiulara cu dimensiunile 5,5 cm/3,5 cm in care este scris cu majuscule "EXAMEN

TRICHINELOSCOPIC CU REZULTAT NEGATIV".

Literele trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 0,8 cm.

Art. 13. - Carnea provenita de la porcine care sunt supuse prevederilor din Directiva 92/119/CEE se marcheaza cu o stampila de forma patrata cu colturile rotunjite, cu latura de 4 cm, avand inscriptionat in partea superioara codul ISO al tarii, "RO", sub care se inscrie numarul de autorizatie sanitara veterinara al unitatii de sacrificare.

Art. 14. - Carnea provenita de la animale din specia ovine sub 18 luni se marcheaza suplimentar cu o stampila de forma rotunda cu diametrul de 3 cm, in care se inscrie cu majuscule "TO", aplicata langa marca de sanatate.

Art. 15. - In cazul carnii improprii pentru consumul uman se aplica o stampila de forma triunghiulara, cu latura de 6 cm, care are inscris in centru, cu majuscule, "CONFISCAT", dimensiunea cifrelor fiind de 1 cm.

Art. 16. - Pentru stampilarea cu tus se vor folosi urmatorii coloranti: E 155 BROWN HT, E 133 BRILIANT BLEU FCF, E 129 RED ALLURA AE, amestec E 133 si E 129.

Art. 17. - Carnea de vanat salbatic provenita din vanatul salbatic nejupuit poate sa poarte o marca de sanatate numai in cazul in care, dupa jupuirea intr-o intreprindere de manipulare a vanatului, aceasta a facut obiectul inspectiei post-mortem si a fost declarata corespunzatoare pentru consumul uman.

Art. 18. - Modelele de marca de sanatate prevazute la art. 10 vor fi utilizate numai pe perioada aplicarii Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice in Romania, dupa aceasta perioada urmand a fi utilizate modelele corespunzatoare categoriei de unitati prevazute la art. 9.

CAPITOLUL IV

Marcarea de identificare a produselor de origine animala

Art. 19. - Operatorii cu activitate in domeniul alimentar sunt obligati sa isi identifice produsele de origine animala obtinute cu o marca de identificare aplicata in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare si trebuie sa dispuna masuri pentru a se asigura ca:

a) marca de identificare este aplicata inainte ca produsul sa paraseasca unitatea;

b) se aplica o noua marca unui produs in cazul in care materialul de impachetare si/sau de ambalare este indepartat ori produsul este prelucrat ulterior in unitate, caz in care noua marca trebuie sa indice numarul de autorizare al unitatii unde au loc aceste operatiuni;

c) sunt elaborate si sunt implementate sisteme si proceduri pentru identificarea operatorilor cu activitate in domeniul alimentar de la care au primit si carora le-au fost livrate produse de origine animala.

Art. 20. -

(1) Marca de identificare trebuie sa fie lizibila, sa nu se poata sterge si sa aiba caractere usor descifrabile. Aceasta trebuie sa fie clar vizibila pentru autoritatile competente.

(2) Marca de identificare aplicata intr-o unitate situata in Romania trebuie sa contina in partea superioara numele tarii, respectiv "ROMANIA", sau codul ISO al tarii, "RO", in centru sa aiba numarul de autorizare sanitara veterinara al unitatii si sa fie de forma:

a) ovala, in cazul produselor de origine animala obtinute in unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare, si contine in partea de jos abrevierea CE sau EC;

b) ovala, in cazul produselor din carne de porcine domestice sau salbatice tratate termic in conformitate cu prevederile comunitare specifice, care au fost obtinute in unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare, si contine in partea de jos abrevierea CE sau EC;

c) rotunda, in cazul produselor de origine animala obtinute in unitatile care beneficiaza de perioada de tranzitie, si contine in partea de jos "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR";

d) hexagonala, in cazul produselor din carne obtinute de la porcinele domestice fabricate in unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare, si contine in partea de jos

"CONTROLAT SANITAR-VETERINAR";

e) pentagonala, inscrisa intr-un dreptunghi, in cazul produselor din carne de porcine salbatice, si contine in partea de jos "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR".

Art. 21. - In vederea aplicarii prevederilor Deciziei Comisiei Europene 2007/27/CE de adoptare a anumitor masuri tranzitorii privind livrarile de lapte crud si prelucrarea acestuia in unitatile de procesare din Romania avand in vedere cerintele regulamentelor Parlamentului European si ale Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004 si nr. 853/2004, modificata de Decizia 2007/557/CE, produsele lactate obtinute in unitatile de procesare in conformitate cu cerintele structurale comunitare, care au fost autorizate sa receptioneze si sa proceseze lapte conform si neconform cu standardele Uniunii Europene fara separare/pe linii separate, se vor marca astfel:

a) in cazul produselor lactate obtinute in unitatile de procesare in conformitate cu cerintele structurale comunitare, care au fost autorizate sa receptioneze si sa proceseze lapte conform si neconform cu standardele UE fara separare, marca de identificare este o stampila de forma rotunda, avand diametrul de 3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA", cu majuscule;

2. in centru: numarul de autorizare al unitatii, acordat de autoritatea centrala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, alcatuit din litera "L", urmata fara intrerupere de codul cifric;

3. in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule;

b) in cazul produselor lactate obtinute in unitatile de procesare in conformitate cu cerintele structurale comunitare, care au fost autorizate sa receptioneze si sa proceseze lapte conform si neconform cu standardele UE pe linii separate:

(i) produsele lactate obtinute din lapte conform cu standardele UE vor fi marcate cu o stampila de forma ovala, de 6,5 cm latime si 4,5 cm inaltime, cu urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA" sau codul ISO al tarii, "RO", cu majuscule;

2. in centru: numarul de autorizare al unitatii, acordat de autoritatea veterinara centrala, alcatuit din litera "L", urmata fara intrerupere de codul cifric;

3. in partea inferioara: abrevierea CE sau EC.

Literele trebuie sa aiba o inaltime de 0,8 cm, iar cifrele, de 1 cm;

(ii) produsele lactate obtinute din lapte neconform cu standardele UE vor fi marcate cu o stampila de forma rotunda, avand diametrul de 3,5 cm, cu urmatoarele inscrisuri:

1. in partea superioara: "ROMANIA", cu majuscule;

2. in centru: numarul de autorizare al unitatii, acordat de autoritatea veterinara centrala, alcatuit din litera "L" urmata fara intrerupere de codul cifric;

3. in partea inferioara: "CONTROLAT SANITAR-VETERINAR", cu majuscule.

Dimensiunile si caracterele marcii pot fi reduse proportional, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

Art. 22. - Modelele de marca de identificare prevazute la art. 21 vor fi utilizate numai pe perioada aplicarii Deciziei Comisiei 2007/27/CE de adoptare a anumitor masuri tranzitorii privind livrarile de lapte crud si prelucrarea acestuia in unitatile de procesare din Romania avand in vedere cerintele regulamentelor Parlamentului European si ale Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE si nr. 853/2004/CE, modificata de Decizia 2007/557/CE, dupaaceasta perioada urmand a fi utilizate modelele corespunzatoare categoriei de unitati prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a).

Art. 23. -

(1) In functie de prezentarea diferitelor produse de origine animala, marca de identificare poate sa fie aplicata direct pe produs, pe materialul de ambalare sau pe materialul de impachetare ori poate sa fie tiparita pe o eticheta fixata pe produs, pe materialul de impachetare sau pe materialul de ambalare. De asemenea, marca de identificare poate fi o placuta din material rezistent si care nu se poate indeparta.

(2) In cazul pachetelor ce contin carne transata sau organe, marca de identificare trebuie sa fie aplicata pe o eticheta fixata sau imprimata pe materialul de impachetare, in asa fel incat aceasta sa fie distrusa cand pachetul este deschis. Aceasta conditie nu se impune daca procesul de deschidere distruge materialul de impachetare. Atunci cand ambalajul ofera aceeasi protectie ca materialul de impachetare, eticheta poate fi fixata pe ambalaj.

(3) Pentru produsele de origine animala care sunt introduse in containere de transport sau in pachete mari si sunt destinate pentru manipulare, procesare, ambalare sau impachetare ulterioara in alta unitate, marca de identificare trebuie sa fie aplicata la suprafata externa a containerului sau a materialului de impachetare.

(4) In cazul produselor de origine animala sub forma lichida, granulata sau pudra transportate in vrac, precum si in cazul produselor din pescuit transportate in vrac nu este necesara aplicarea marcii de identificare daca documentatia insotitoare contine urmatoarele informatii: denumirea tarii de origine, numarul de autorizare sanitara veterinara al unitatii si abrevierea CE.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (2) lit. a), in cazul produselor lactate, marca de identificare poate:

a) sa indice locul de pe ambalaj sau de pe pachet unde este inscris numarul de autorizare sanitara veterinara al unitatii;

b) sa indice numai initialele tarii, "RO", si numarul de autorizare sanitara veterinara al unitatii, in cazul in care produsele lactate sunt ambalate in sticle reutilizabile.

(6) In cazul in care o unitate produce atat alimente la care se aplica prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE, cat si alimente la care acesta nu se aplica, operatorii cu activitate in domeniul alimentar pot sa aplice aceeasi marca de identificare pentru ambele tipuri de alimente.

CAPITOLUL V

Certificarea de sanatate publica veterinara a carnii proaspete

Art. 24. -

(1) Certificatul de sanatate publica veterinara se emite de catre medicul veterinar oficial din unitatea de taiere, numai pentru carnea proaspata destinata consumului uman care a fost considerata corespunzatoare in urma controalelor, verificarilor si inspectiilor efectuate de autoritatea veterinara competenta in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

(2) Certificatul de sanatate publica veterinara se emite pentru fiecare mijloc de transport al carnii sau, dupa caz, pentru fiecare lot de carne.

(3) Emiterea certificatului de sanatate publica veterinara este conditionata de verificarea prealabila a carnii care face obiectul expedierii, precum si a mijloacelor de transport.

(4) Certificatul se completeaza la toate rubricile, citet, fara stersaturi, in 3 exemplare: pentru  mijlocul de transport, pentru unitatea de sacrificare si pentru medicul veterinar oficial emitent. Pe primul exemplar se inscriptioneaza "ORIGINAL", iar pe exemplarele 2 si 3, "COPIE".

(5) Originalul certificatului de sanatate publica veterinara insoteste transportul pana la destinatia finala. Atunci cand produsele certificate se distribuie mai multor destinatari, fiecarui destinatar cuprins in certificat i se elibereaza o fotocopie a certificatului original, pe care este inscriptionata cantitatea distribuita, iar originalul ramane la ultimul destinatar. Fotocopiile vor purta suplimentar in coltul din dreapta sus al certificatului mentiunea "Conform cu originalul".

(6) Certificatul de sanatate publica veterinara trebuie sa fie tiparit pe o singura fila, fataverso, format A4. Certificatele trebuie sa fie inseriate cu un numar de serie care se tipareste pe fiecare certificat in parte si care este format din indicativul judetului, urmat fara intrerupere de seria formata din minimum 8 cifre.

(7) Gestiunea seriilor si a certificatelor de sanatate publica repartizate unitatilor de sacrificare intra in responsabilitatea serviciului de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a medicilor veterinari oficiali care asigura supravegherea sanitara veterinara a unitatilor de taiere.

(8) Certificatul de sanatate publica veterinara va fi redactat conform modelului din anexa nr.

(9) In situatia in care reglementarile Uniunii Europene impun certificarea altor produse de origine animala decat carnea obtinuta in unitatile de taiere, redactarea certificatelor de sanatate publica se va efectua conform precizarilor dispuse.

(10) Medicii veterinari oficiali imputerniciti de catre directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, nu trebuie sa certifice informatii de care nu au cunostinta personal sau pe care nu le pot verifica.

(11) Medicii veterinari oficiali imputerniciti de catre directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, nu trebuie sa semneze certificate in alb sau incomplete ori certificate referitoare la carnea pe care nu au inspectat-o sau care nu mai este sub controlul lor.

(12) Medicii veterinari oficiali imputerniciti de catre directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pot sa elibereze un certificat sanitar-veterinar in baza altui certificat sau atestat numai daca se afla in posesia respectivului document inainte de a semna.

(13) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se va asigura ca medicii veterinari imputerniciti pentru a elibera certificate sanitare veterinare nu au niciun interes comercial direct pentru carnea pe care o certifica sau la societatile comerciale ori in localitatile de unde provine carnea. Medicii veterinari trebuie sa fie in totalitate constienti de semnificatia continutului fiecarui certificat pe care il semneaza.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 25. -

(1) Utilizarea sau aplicarea pe produse sau pe documentele insotitoare a unor marci de sanatate/identificare false sau care au fost retrase de autoritatea veterinara competenta se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

(2) Confectionarea marcii de sanatate/identificare intra in responsabilitatea operatorului alimentar.

(3) In cazul in care unitatea isi schimba obiectul de activitate sau cand autoritatea veterinara competenta dispune retragerea marcii de sanatate/identificare, operatorul este obligat sa anunte autoritatea veterinara competenta si sa predea marca de sanatate/identificare.

Art. 26. - Certificarea exporturilor de produse de origine animala catre tarile terte se realizeaza numai dupa obtinerea acordului scris din partea Directiei de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si in baza certificatului de sanatate stabilit de autoritatile veterinare din tarile terte.

Art. 27. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

___________

*)Modelele marcilor cuprinse in anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

12

ANEXA Nr. 1

la norma sanitara veterinara

I. MODELELE MARCILOR DE SANATATE

Figura nr. 1

Modelul marcii de sanatate pentru marcarea carnii obtinute in unitati autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 2

Modelul marcii de sanatate pentru marcarea carnii obtinute in unitati care beneficiaza de perioada de tranzitie

Figura nr. 3

Modelul marcii de sanatate pentru carnea proaspata de porc provenita de la porci vaccinati obtinuta in unitati autorizate pentru schimburi intracomunitare si utilizata numai pe teritoriul Romaniei

 

Figura nr. 4

Modelul marcii care se aplica pe carnea si pe produsele de origine animala necorespunzatoare pentru consum uman

Figura nr. 5

Modelul marcii de sanatate pentru carnea provenita de la porcinele domestice, crescute in exploatatii nonprofesionale, vaccinate cu vaccin viu atenuat

Figura nr. 6

Modelul marcii de sanatate pentru carnea provenita de la porcine supuse prevederilor pct. 1 lit. f) din Directiva 92/119/CEE

Figura nr. 7

Marca speciala de sanatate, pentru carnea provenita de la animalele taiate de necesitate in afara abatorului

Figura nr. 8

Stampila speciala aplicata pe carnea provenita de la porcine pentru care examenul pentru decelarea Trichinella sp. a fost efectuat prin metoda trichineloscopica

Figura nr. 9

Modelul marcii de sanatate pentru carnea provenita de la vieri, porci criptorhizi, hermafroditi si porci masculi necastrati cu o greutate a carcasei de peste 80 kg, obtinuta in unitatile care beneficiaza de o perioada de tranzitie

Figura nr. 10

Modelul marcii de sanatate pentru carnea provenita de la vieri, porci criptorhizi, hermafroditi si porci masculi necastrati cu o greutate a carcasei de peste 80 kg, obtinuta in unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 11

Modelul marcii de sanatate pentru carnea proaspata de porcine salbatice vaccinate obtinuta in unitati autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 12

Modelul marcii de sanatate pentru carnea proaspata de porcine salbatice vaccinate obtinuta in unitati aprobate pentru perioada de tranzitie

Figura nr. 13

Modelul stampilei suplimentare pentru carnea de la animale din specia ovina sub 18 luni

II. MODELELE MARCILOR DE IDENTIFICARE

Figura nr. 1

Modelul marcii de identificare pentru marcarea produselor de origine animala, cu exceptia carnii proaspete obtinute in unitati autorizate pentru schimburi intracomunitare

 

Figura nr. 2

Modelul marcii de identificare pentru marcarea produselor de origine animala, cu exceptia carnii proaspete obtinute in unitati are beneficiaza de perioada de tranzitie

Figura nr. 3

Modelul marcii de identificare pentru produsele din carne de porc sau care contin carne de porc provenita de la porci vaccinati, obtinute in unitati autorizate pentru schimburi intracomunitare si utilizate numai pe teritoriul Romaniei

Figura nr. 4

Modelul marcii de identificare pentru produsele din carne de porc provenita de la porcinele salbatice vaccinate obtinute in unitati autorizate pentru schimburi intracomunitare

Figura nr. 5

Modelul marcii de identificare pentru marcarea produselor lactate obtinute in unitati de procesare in conformitate cu cerintele structurale comunitare autorizate sa receptioneze si sa proceseze lapte conform si neconform fara separare

 

Figura nr. 6

Modelul marcii de identificare pentru marcarea produselor lactate obtinute din lapte conform cu standardele UE in unitati de procesare in conformitate cu cerintele structurale comunitare autorizate sa receptioneze si sa proceseze lapte conform si neconform cu standardele UE pe linii separate

Figura nr. 7

Modelul marcii de identificare pentru marcarea produselor lactate obtinute din lapte neconform cu standardele UE in unitati de procesare in conformitate cu cerintele structurale comunitare autorizate sa receptioneze si sa proceseze lapte conform si neconform cu standardele UE pe linii separate

ANEXA Nr. 2

la norma sanitara veterinara

ROMANIA

GUVERNUL ROMANIEI Seria

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara si pentru Siguranta Alimentelor .................

CERTIFICAT DE SANATATE PUBLICA VETERINARA

pentru carne proaspata

Nr. ...........