© 2023 Asociația Codex

Tehnologii desprinse parcă din filmele SF sunt pregătite de EFSA pentru a fi aplicate in industria alimentară pentru evaluarea riscurilor. Astfel se trece la o noua pradigmă în programele de igienă și siguranța alimentelor.

În ultimii ani, dezvoltarea de instrumente inovatoare în genomică, transcripție, proteomică și metabolizare (desemnate colectiv ca tehnologii OMIC) a deschis noi posibilități pentru aplicații în cercetarea științifică. Prin utilizarea acestor tehnologii s-au acumulat cantități mari de date analitice care, în prezent, se pot utiliza pentru aplicații concrete.

Cel de-al 24-lea colocviu științific al EFSA privind "OMICS în evaluarea riscurilor: etape de ultimă generație și etapele ulterioare" care va avea loc în perioada 24-25 aprilie 2018 în Berlin, Germania. Acest colocviu va explora oportunitățile de integrare a seturilor de date adunate prin intermediul unor instrumente OMICS specifice, în cadrul competențelor EFSA privind evaluarea riscurilor pentru produsele alimentare și hrana pentru animale. Discuțiile se vor axa pe Genomics în caracterizarea tulpinilor microbiene, Metabolomics pentru evaluarea comparativă a plantelor modificate genetic și utilizarea OMICS pentru evaluarea riscului toxicologic și de mediu.

OMICS este un termen care acoperă mai multe tehnologii folosite pentru a caracteriza și a cuantifica rolurile și relațiile seturilor mari de date ale diferitelor tipuri de molecule într-un organism. Genomics poate facilita analiza secvențelor întregi sau a componentelor genomului unui organism. Transcriptomics și Proteomics furnizează seturi semnificative de informații cu privire la expresia temporală și spațială a genelor și a produselor genetice, în timp ce Metabolomics însumează date pentru un grup mare de metaboliți. Interpretarea și integrarea datelor OMICS poate furniza informații valoroase despre starea funcțională a unui organism și despre impactul factorilor externi asupra sa.

În 2014, EFSA a început cartografierea utilizării instrumentelor omics în evaluarea riscurilor legate de siguranța alimentelor și a hranei pentru animale ( EFSA, 2014 ). Construind mai departe spre o cale concretă de punere în aplicare, acest colocviu va discuta diverse subiecte prin care EFSA intenționează să exploateze seturile de date OMICS pentru a fi utilizate în evaluarea siguranței științifice. Rezultatul acestui colocviu vizează să ajute evaluatorii de risc să înceapă procesul de includere a instrumentelor OMICS în evaluarea riscurilor pentru produsele alimentare și hrana pentru animale.

Cele patru grupuri de discuții (DG) se vor concentra pe următoarele teme:

DG 1 - Genomică pentru identificarea și caracterizarea tulpinilor microbiene utilizate în produsele alimentare și hrana pentru animale

În prezent, evoluția rapidă a metodologiilor de secvențiere permite ca secvența genomului întreg (WGS) a unui microorganism să fie obținută într-un mod rapid și accesibil. WGS oferă o cantitate fără precedent de date valoroase pentru studiile microbiene, de la taxonomie la caracterizarea și urmărirea patogenului. WGS poate sprijini evaluarea siguranței microbiene, de ex. identificarea posibilului profil toxicogen sau patogen al microorganismului și / sau a potențialului său de rezistență antimicrobiană. DG1 va explora posibilitățile de utilizare a genomicii ca instrument de îmbunătățire a identificării și caracterizării tulpinilor microbiene introduse în lanțul alimentar. Scopul este definirea modalității de încorporare fiabilă a WGS în evaluarea riscurilor efectuată de EFSA. Vor fi abordate următoarele subiecte concrete:

Utilizarea WGS pentru a identifica cu mai multă exactitate taxonomia microorganismelor la nivel de specii și tulpini
Genomica ca instrument de identificare și caracterizare a modificărilor genetice în tulpinile microbiene
Instrumente, baze de date și criterii pentru identificarea secvențelor implicate în rezistența antimicrobiană, toxigenitatea și factorii de virulență

DG 2 - Utilizarea Metabolomics în evaluarea comparativă a riscurilor pentru plantele modificate genetic

O comparație a criteriilor compoziționale sau agronomice / fenotipice convenite la nivel internațional între noile soiuri modificate genetic și omologii acestora nemodificați genetic este unul din pilonii de bază ai evaluării riscului GM în Europa. Se urmează o abordare în două etape, pornind de la identificarea posibilelor diferențe între organismul modificat genetic și cel mai apropiat comparator al acestuia, urmată de evaluarea acestor diferențe față de variația naturală estimată într-o serie de soiuri de referință nemodificate genetic. În acest grup de discuții se vor explora, pe baza a trei scenarii diferite, modul în care Metabolomics poate fi integrat în evaluarea riscului pentru GM.

DG 3 - Utilizarea OMICS în evaluarea riscurilor la om a substanțelor chimice

Evaluarea riscurilor la om a substanțelor chimice se bazează în mod tradițional pe identificarea și caracterizarea pericolelor chimice printr-o baterie de teste experimentale in vivo și in vitro și pe derivarea unor valori orientative bazate pe efectul asupra sănătatii care sunt comparate cu datele expunerii. Studiile in vivo sunt utilizate pentru a identifica punctele de referință (RP) (puncte de plecare) pentru a stabili valorile de orientare adecvate pentru sănătate. Pe lângă tipurile de date experimentale biochimice sau patologice, datele moleculare derivate din tehnologiile OMICS au atras recent atenția asupra aplicabilității lor în caracterizarea pericolelor (EFSA, 2014). În acest grup de discuții se va examina modul în care datele OMICS pot fi aplicate la evaluarea riscurilor umane a substanțelor chimice. Vor fi abordate următoarele subiecte concrete:

Aplicarea modelării dozei de referință pentru identificarea RP.
Furnizarea de informații privind modul de acțiune (MoA).
Furnizarea de informații privind similitudinea chimică pentru read-across.
Furnizarea de informații privind relevanța pentru sănătatea umană.

DG 4 - Utilizarea OMICS în evaluarea riscurilor de mediu

Scopul acestui grup de discuții este de a identifica punți între cercetarea în curs de desfășurare a OMICS referitoare la mediu și avansarea evaluărilor viitoare ale riscurilor de mediu în cadrul misiunii EFSA. De exemplu, OMICS ar putea fi utilizat pentru screening-ul substanțelor chimice, pentru găsirea biomarkerilor de expunere și efecte, pentru cartografierea substanțelor chimice pe moduri de acțiune cunoscute (MOA) sau pe căile adverse (AOP), precum și pentru descoperirea noilor MOA și AOP. OMICS în cercetarea ecologică a contribuit la bio-monitorizarea stării de sănătate a compartimentelor de mediu sau la monitorizarea biodiversității prin ADN-ul de mediu (eDNA). Cu toate acestea, aceste instrumente ar putea fi considerate mai mult ca fiind evaluări retrospective care se încadrează în competența evaluatorilor de risc.

Este posibil să ne așteptăm ca rezultatele acestui colocviu EFSA să constituie un prim pas în implementarea de noi tehnologii privind identificare și evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene, tehnologii care par mai sigure și care au o eficiență mult superioară procedurilor actuale.


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.


Nici un comentariu