© 2023 Asociația Codex

CODUL DE PRACTICĂ INTERNAŢIONAL, RECOMANDAT PRINCIPII GENERALE ALE IGIENEI ALIMENTARE - CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

Secţiunea VII – Amplasament: igiena personalului

Obiective:

Asigurarea că nu există posibilitatea ca persoanele care vin în contact direct sau indirect cu alimentele să le contamineze prin:

· păstrarea unui nivel corespunzător al curăţeniei personale;
· adoptarea unui comportament şi operarea într-o măsură care să corespundă standardelor;

Motivaţie:

Persoanele care nu păstrează un nivel corespunzător al curăţeniei personale, care au anumite boli sau stări, sau persoanele care nu se comportă în mod corespunzător pot contamina alimentele şi pot transmite diverse boli consumatorilor.

7.1 Starea sănătăţii

Oamenii care se cunosc sau sunt suspectaţi că suferă, sau că poartă o anumită boală sau suferă de o anumită stare care poate fi transmisă prin intermediul alimentelor, nu trebuie să li se permită accesul în zonele în care se procesează alimentele dacă există posibilitatea ca ei să le contamineze.

Orice persoană afectată în acest mod trebuie să raporteze conducerii boala sau simptomele bolii.

Dacă este indicat, din punct de vedere clinic sau epidemiologic, se va efectua examenul medical al persoanelor care vin în contact cu alimentele.

7.2 Boli şi răni

Stările care trebuie raportate conducerii, pentru a stabili necesitatea efectuării unui control medical sau posibilitatea excluderii persoanei din zonele în care se procesează alimentele, includ:

 • apariţia unei palori a pielii;
 • diaree;
 • stări de vomă;
 • febră;
 • dureri în gât şi febră;
 • leziuni infectate şi vizibile ale pielii (inflamarea pielii, tăieturi, etc.);
 • scurgeri din urechi, ochi sau nas.

7.3 Igiena personală

Persoanele care vin în contact cu alimentele trebuie să păstreze un grad mai ridicat al igienei personale şi dacă este cazul, să poarte îmbrăcăminte pentru protejare, acoperitoare pentru cap şi pentru încălţăminte. Dacă se permite personalului să lucreze, rănile şi tăieturile vor fi acoperite cu materiale rezistente la apă.

Personalul va trebui să-şi spele întotdeauna mâinile atunci când igiena personală poate afecta siguranţa alimentelor, de exemplu:

 • la începerea activităţii;
 • imediat după folosirea toaletei; şi
 • după ce au venit în contact cu alimente primare, cu materiale contaminate, care ar putea avea ca rezultat contaminarea altor alimente; dacă este cazul, personalul va evita contactul cu alimente care sunt gata pregătite pentru a fi consumate.

7.4 Comportamentul

Persoanele care desfăşoară activităţi în care vin în contact cu alimentele trebuie să se abţină de la gesturi sau comportamente care ar putea avea ca rezultat contaminarea alimentelor, de exemplu:

 • fumatul
 •  scuipatul;
 • mestecarea sau mâncarea;
 • strănutul sau tuşitul peste alimentele neprotejate.

Obiectele personale, cum ar fi bijuteriile, ceasurile, acele sau alte obiecte asemănătoare nu trebuie să fie purtate sau aduse în zonele unde există contact cu alimentele dacă acestea pot ameninţa siguranţa sau sănătatea alimentelor.

7.5 Vizitatorii

Dacă este cazul, vizitatorii în cadrul amplasamentelor de fabricare, procesare sau manevrare a alimentelor vor purta îmbrăcăminte pentru protecţie şi vor respecta alte prevederi referitoare la igienă, conţinute în prezentul document.

Nici un comentariu