© 2023 Asociația Codex

Managementul sigurantei alimentelor la nivelul unei companii procesatoare de produse alimentare impune utilizarea Bunelor Practici de Igiena in Productie alaturi de utilizarea sistemului HACCP.

Programele de Bune Practici de Productie, prescurtat generic GMP nu sunt acelasi lucru cu HACCP. GMP este un set de reguli si proceduri care definesc modul cum firma producatoare implementeaza anumite tehnologii de productie pentru a realiza un anumit tip de produs cu o anumita calitate. Pot fi incluse in acest GMP si unele elemente de HACCP, dar nu este HACCP-ul solicitat de legislatia privind siguranta alimentelor.

Pe de alta parte HACCP, respectiv Hazard Analysis and Critical Control Point (Analiza Riscurilor si Punctele Critice de Control) este un program ce este obligatoriu de aplicat de toti agentii economici din domeniul producerii, depozitarii si comercializarii alimentelor conform Regulamentului 852/2004 transpus in HG 924/2005.

Diferentele esentiale intre GMP si HACCP sunt:

  • GMP nu este obligatoriu dar poate fi cerut a fi implementat de catre furnizori. De obicei marile lanturi de magazine pot solicita GMP.
  • GMP si programele preliminare pot viza si alte aspecte care se refera la tehnologiile de productie nu numai referitor la siguranta alimentelor. Desigur ca GMP-ul in final are o contributie semnificativa si la definirea sigurantei alimentului pentru produsul respectiv dar nu se refera expres la programe privind siguranta alimentelor.
  • programele preliminare sunt generale si pot fi aplicate la nivelul intregii companii, pentru toate liniile tehnologice si pentru cele anexe, in timp ce planurile HCACP sunt bazate pe analiza riscurilor si sunt specifice pentru fiecare linie tehnologica referindu-se strict la un anumit produs.
  • un plan HACCP nu este general si nu se aplica peste tot in intreprindere. El este specific doar pentru un singur produs.
  • devierile de la o limita stabilita in cadrul uniu program HACCP determina in mod necesar si obligatoriu o actiune de eliminare a riscului respectiv si in functie de risc chiar si a produsului.

Anumite proceduri care sunt in mod normal incluse in programele preliminare, pot fi ocazional incluse in planurile HACCP. De exemplu, procedurile de igienizare, procedurile de deratizare, dezinsectie si decontaminare. Acestea, in anumite etape ale unor procese tehnologice pot fi chiar ele generatoare de PCC fapt pentru care pot fi tratate ca atare - puncte critice. Decizia de stabilire a punctelor critice si a masurilor ce se intreprind pentru a produce alimente sigure apartine fiecarui agent economic dar in mod obligatoriu ele trebuie sa existe si sa fie operationale in timpul procesului de productie. Decizia de a implementa GMP este optionala si depinde de implicarea si responsabilizarea agentului economic si al angajatilor in producerea de alimente cu un anunit standard calitativ.

In concluzie, cele doua tipuri de programe sunt diferite, dar congruente in politica privind siguranta alimentelor intr-o companie.

 


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.


Nici un comentariu